Aşağıda şeması ve baskı devre dosyası bulunan devrede, LCD ekranda saat ve takvim gösterilmektedir

Şekil 1: Devrenin şeması